Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Oktatás, képzés képes leírás - Tűzoltó.tlap.hu
részletek »

Oktatás, képzés - Tűzoltó.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: tuzolto.tlap.hu » Oktatás, képzés
Keresés
Találatok száma - 5 db
Bm Kok

Bm Kok

Honlapunk létrehozásával intézményünk bemutatását, illetőleg a nálunk folyó oktatási tevékenységről való tájékoztatást tűztük ki célul. Tesszük ezt egyrészt azért, hogy a tűzoltó, a polgári védelmi, valamint a katasztrófa-elhárítási szakmai ismeretek iránt érdeklődők és a képzésben való részvételre kötelezettek átfogó információkat kapjanak intézményünkről, másrészt hogy a társszervek, valamint az oktatási munkánkkal kapcsolatba kerülő szervezetek, intézmények iskolánk múltjáról, jelenéről, szervezeti felépítéséről, fő feladatairól, a képzés rendszeréről közvetlen, hasznos segítséget kapjanak.

Szakmai követelmények

Szakmai követelmények

A tűzoltó a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és létesítményi tűzoltóságoknál készenléti szolgálatot lát el, ügyeleti tevékenységet végez, rajkötelékben tűzoltási és műszaki mentési feladatokat hajt végre, valamint közreműködik katasztrófaveszélyek elhárításában és a katasztrófaesemények felszámolásában. A tűzoltási feladatokon belül végzi a veszélyeztetett emberek és anyagi javak mentését, a tüzek oltását, és a kapcsolódó közvetlen veszélyek elhárítását. Tűz- és robbanásveszélyt jelentő helyzetekben közreműködik a biztonsági intézkedések végrehajtásában. Műszaki baleseteknél, kár- és katasztrófaeseményeknél az élet- és a műszaki mentés feladatainak végzése mellett részt vesz a károk és a következmények felszámolásában.

Tréningek

Tréningek

A főiskolai vagy egyetemi végzettséget igénylő beosztásokkal rendelkező tűzoltóknak 5 év alatt 120 szakmai képzésből származó kreditpontot kell összegyűjteni. Ötödik éves tűzoltópszichológusi munkásságomat az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság kreditpontok osztásának lehetőségével segíti, melyet tanúsítvány kiállításával hitelesítek. Ötféle tréningmodult tartok, melyek önállóan is hatékonyak. A tréningek kreditértéke 4-4 pont. Időtartamuk 1-1 nap. Helyszínük: az Ön laktanyája. Módszereik: prezentáció, teszt kitöltés és -kielemzés, saját élmény és csoportos megbeszélés.

Tűzoltó

Tűzoltó

A tűzoltó szolgálatot átad, átvesz, ellenőrzi az egyéni felszerelést. Készenlétben áll, híradóügyeleti szolgálatot, kapuügyeletesi szolgálatot lát el. Napi továbbképzésen szakmai ismereteit bővíti, fizikai erőnlétet fejlesztő foglalkozáson, gyakorlatokon vesz részt. Berendezéseket, felszereléseket ellenőriz, karbantart, készenléti járműveket málház, gépjárműveket szemléz, tűzjelzést felvesz, rögzít, riasztást végrehajt, vonul a kárhelyre.

Tűzoltó technikus

Tűzoltó technikus

A tűzoltó technikus felkészül, önképzést folytat, foglalkozási vázlatot, illetve gyakorlati tervet készít. Elméleti, illetve gyakorlati foglalkozást tart, értékeli a tapasztalatokat, tűzjelzést értékel, riasztási fokozatot határoz meg. Szükség szerint kommunikál a társszervekkel, felügyeli, irányítja a műszaki mentést, irányítja a rábízott tűzoltók munkáját. Megválasztja a veszélyes anyagok káresetei során alkalmazható eljárásokat. Veszélyes anyagok adatbázisait kezeli, veszélyességi övezeteket meghatároz.

Tuti menü